Zwolnienie->Akceptacja->Adaptacja

O Projekcie

Grupę docelową do projektu stanowi 58 osób (32K, 26M) zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie z następujących grup:

– os. Zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dot. Zakładu pracy

– os. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dot. Zakładu pracy

-os. odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne

W przypadku wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności wsparcie skierowane jest do os, które utraciły zatrudnienie w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy

W Projekcie realizujemy dwie ścieżki wsparcia:

W ramach ścieżki szkoleniowej oferujemy:

– szkolenia zawodowe z wypłacanym stypendium

– 3 miesięczne staże zawodowe (1033,40/miesiąc)

– wsparcie pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

W ramach ścieżki dla chcących otworzyć działalność gospodarczą oferujemy:

– bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22.000,00 zł

– wsparcie pomostowe 800,00 zł / miesiąc przez pierwszych 6 miesięcy

– wsparcie doradcze

-wsparcie pośrednika pracy

– szkolenie ABC przedsiębiorczości.

Przewiń do góry